Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương tuyển dụng năm 2019

892