Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam thông báo tuyển dụng 2019

1152

Bảng mô tả công việc

EHS_3.WWT Technician

Main_2.Maintenance Supervisor

Main_4.Utility Technician

Prod_4.Production Technician (Packaging)

– QC_3.Quality Control Technician (Process)