Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

241

Sáng ngày 8/12 tại phòng họp A2, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ gồm GS.TS Hà Nam Khánh Giao – Chủ tịch hội đồng, PGS.TS Huỳnh Thị Thu Sương – Phản biện 1, TS Lê Thị Hải Đường – Phản biện 2, TS Nguyễn Văn Tiến – Phản biện 3, GS.TS Võ Xuân Vinh – Uỷ viên, PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng – Uỷ viên, TS Đoàn Ngọc Phúc – Thư ký.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường chụp hình lưu niệm cùng nghiên cứu sinh (thứ 5 từ trái sang)

Tên đề tài lần này là Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ cảm nhận, lợi ích quan hệ và chất lượng mối quan hệ đến lòng trung thành của doanh nghiệp với trường đại học: Trường hợp khảo sát tại TP.HCM do nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Phương trình bày, đồng hướng dẫn GS.TS Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương cùng PGS.TS Phước Minh Hiệp.

GS.TS Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương cùng PGS.TS Phước Minh Hiệp đồng hướng dẫn cho nghiên cứu sinh

Dưới đây là một số hình ảnh khác diễn ra tại chương trình:

BBT