Họp Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp

535

Sáng nay (16/8) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với dự án: “Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Trường Đại học Bình Dương chủ trì và PGS.TS Phước Minh Hiệp – Cố vấn cao cấp chương trình đào tạo khối ngành Kinh tế Nhà trường làm chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh diễn ra sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp

Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp gồm: TS. Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp làm Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Mai Văn Nam – Trưởng Khoa Sau Đại học Trường Đại học Cần Thơ làm Phản biện; ThS. Nguyễn Anh Ngọc – Giảng viên Khoa Thương mại Trường Đại học Văn Lang làm phản biện cùng các ủy viên Hội đồng.

Về phía Trường Đại học Bình Dương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ có TS. Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường; PGS.TS Phước Minh Hiệp chủ nhiệm đề tài; TS. Đào Văn Tuyết – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Robot & Trí tuệ nhân tạo; ThS. Ngô Hoàng Oanh – Khoa Kinh tế.

PGS.TS Phước Minh Hiệp (người đứng) chủ nhiệm đề tài thuyết minh trước Hội đồng

Sau khi nghe PGS.TS Phước Minh Hiệp – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt thuyết minh và dự toán dự án, Hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ giao trực tiếp đã cùng nhau thảo luận về mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, khả năng ứng dụng thực tiễn từ kết quả của đề tài nghiên cứu, năng lực của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ cũng như bỏ phiếu đánh giá dự án đạt, với số điểm là 84.5 điểm.

Chủ nhiệm đề tài lắng nghe các ý kiến đống của từ Hội đồng và Chủ tịch Hội đồng đánh giá

Trên cơ sở ý kiến nhận xét của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, kết luận: Đây là dự án nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất cao, đồng thời có tính khả thi phù hợp với mục tiêu xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Đồng Tháp trong 10 năm tới.

Dịp này, Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu chủ nhiệm đề án cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung theo những ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện thuyết minh, phê duyệt thực hiện./.