Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo “Công nghệ tài chính – Thực trạng và xu thế phát triển”

416

Ngày 17/11/2022, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo “Công nghệ tài chính – Thực trạng và xu thế phát triển” do GS.TS. Cao Việt Hiếu, GS.TS. Võ Xuân Vinh (đồng chủ biên) và các thành viên biên soạn TS. Đỗ Đoan Trang, ThS. Nguyễn Minh Hải. Theo đó, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua sách chuyên khảo “Công nghệ tài chính – Thực trạng và xu thế phát triển” với 91,6 điểm.

Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo do PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương – Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Bùi Diệu Anh – Trường Đại học Bình Dương làm phản biện 1; PGS.TS. Hoàng Thị Thanh Hằng – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh làm phản biện 2; TS. Trần Trọng Khuê – Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế làm Ủy viên và TS. Lê Hoàng Anh – Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh làm Thư ký.

Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo “Công nghệ tài chính – Thực trạng và xu thế phát triển”

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là đề tài khoa học có tính thời sự, tính cấp thiết, tính khoa học và tính thực tiễn cao; kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng để bổ sung, hoàn thiện lý luận về công nghệ tài chính (Fintech) ở Việt Nam hiện nay.

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và sớm đưa sách Fintech trên vào sử dụng trong thời gian tới.

NĐT