Cơ hội và thách thức với sinh viên kế toán trong thời đại 4.0

59

Ngày nay, vai trò của kế toán ngày được đề cao khi hiệp định khung về sự thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực kế toán của Việt Nam với các nước ASEAN và những thay đổi trong áp dụng IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) trong lĩnh vực kế toán được áp dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó sự hội nhập sâu và rộng của Việt Nam đã gia tăng số lượng lẫn qui mô doanh nghiệp ngày càng nhiều. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực về kế toán ngày một nhiều hơn trong các tổ chức, doanh nghiệp và hoàn toàn có những lợi thế so với các ngành khác. Đây là cơ hội luôn rộng mở cho tất cả những ai đang học kế toán và có mong muốn trở thành những kế toán viên chuyên nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh đó sự phát triển của công nghiệp 4.0 giúp cho những người hành nghề kế toán có cơ hội tiếp cận được nhiều kiến thức mới một cách dễ dàng và không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay thời gian. Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu nhân lực kế toán trong bối cảnh hội nhập quốc tế Kế toán viên, sinh viên cần phải chuẩn bị để thích ứng nếu như không để bị mất lấy cơ hội việc làm khi bạn không đủ cạnh tranh.

Sinh viên cần phải làm gì để thích ứng ?

– Nắm vững những kiến thức chuyên môn ngay khi ngồi trên ghế nhà trường

– Chủ động học hỏi và hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết

– Tăng cường và tích lũy các kiến thức nâng cao, kiến thức ứng dụng về lĩnh vực kế toán thông qua thực hành

– Ý thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin để ứng dụng phù hợp với xu thế phát triển trong nghề nghiệp

– Sử dụng tốt một ngoại ngữ giao tiếp

Làm sao để sinh viên tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động ?

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm thay đổi qui trình xử lý kế toán và hoàn toàn chuyển hóa tất cả số liệu sang dữ liệu điện tử bởi sự hỗ trợ của Internet. Vì vậy, việc không am hiểu về công nghệ sẽ rất khó để thực hiện tốt công việc.

Khi các công việc giản đơn, thực hiện thủ công được dần thay thế thực hiện bằng công nghệ thì việc đánh giá năng lực của ứng viên sẽ thay đổi theo hướng đề cao đạo đức nghề nghiệp, trí tuệ cảm xúc, sự sáng tạo, tư duy phản biện và thái độ… sẽ được đánh giá cao bởi các nhà tuyển dụng.

Vì vậy, bạn hãy tự nâng cao năng lực bản thân từ những việc đơn giản như trau dồi, rèn luyện thái độ tích cực trong học tập, kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp ứng xử, năng lực ngoại ngữ giao tiếp, cũng như việc ứng dụng công nghệ số là tiêu chí rất quan trọng đối với sinh viên kế toán 4.0. Do đó, bạn cần sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán để ứng dụng trong việc lập báo cáo, phân tích để cung cấp thông tin kế toán, thông tin tài chính một cách chính xác, kịp thời và hữu ích cho người sử dụng.

Học tại Trường Đại học Bình Dương có những lợi thế gì ?

Với phương châm “Học – Hỏi – Hiểu – Hành” trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời đại mới. Trường Đại học Bình Dương đã mạnh dạn thiết kế các chương trình giảng dạy gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp sinh viên dễ dàng thực hiện, xử lý các nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ số với các phần mềm ứng dụng.

Với sự định hướng rõ ràng và cụ thể để đột phá về chương trình đào tạo lý thuyết đi đôi với thực hành thông qua các dự án nghề Kế toán tại các doanh nghiệp thực tế, cùng với sự tự chủ động của sinh viên trong việc bồi dưỡng những kỹ năng cho bản thân thông qua tích lũy kiến thức thực tế. Trường Đại học Bình Dương là sự lựa chọn vững chắc cho tương lai của bạn. Nơi giúp bạn có những cơ hội để trở thành cộng sự tài chính cho mọi doanh nghiệp.

                                                        ThS. Lê Minh Vương, Bộ môn kế toán