Mục tiêu hành động chung của Trường Đại học Bình Dương

3062

Phát huy tiềm năng của xã hội, xây dựng và phát triển trở thành đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao với chương trình, mục tiêu đào tạo cơ bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, khu vực và thế giới.