Hướng dẫn tra cứu lịch học đối với tân sinh viên K25

991

Trước tiên thí sinh cần ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 (2022-2023 ) để được cấp tài khoản & mật khẩu để đăng nhập vào trang của sinh viên

Bước 1: Bấm vào link : https://sv.bdu.edu.vn/#/home

Bước 2: Đăng nhập tài khoản được cấp vào

Bước 3:

  • Ở phần TÍNH NĂNG bấm chọn THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ để xem lịch học 1 HỌC KỲ
  • Ở phần THỜI KHÓA BIỂU DẠNG HỌC KỲ bấm chọn Học kỳ 1 năm 2022- 2023. Chọn THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN

Bước 4:

  • Ở phần TÍNH NĂNG bấm chọn THỜI KHÓA BIỂU THEO TUẦN để xem lịch học TRONG 1 TUẦN
  • Ở phần THỜI KHÓA BIỂU DẠNG HỌC KỲ bấm chọn  Học kỳ 1 năm 2022- 2023. Chọn THỜI KHÓA BIỂU CÁ NHÂN. Chọn TUẦN EM MUỐN XEM LỊCH HỌC

Thúy Hằng – Ban Tuyển sinh