Sinh viên ĐH Bình Dương xung kích tình nguyện vì biển đảo quê hương, vì cuộc sống cộng đồng

1671