Phát động hưởng ứng cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”

261

Căn cứ văn bản số 138/TTTT-NTCĐ ngày 31/3/2022 của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”; căn cứ công văn số 1216/STNMT-CCBVMT ngày 21/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước của Việt Nam”; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các đoàn thể và cư dân đang sinh sống tại Việt Nam có cơ hội thể hiện năng khiếu, phát huy sở trường, khả năng sáng tạo của bản thân thông qua các tác phẩm ảnh về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước tại Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, hình thành thói quen trong việc bảo vệ môi trường nói chung và bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước nói riêng, góp phần vào những nỗ lực chung vì môi trường toàn cầu; Trường Đại học Bình Dương phát động toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên tại Bình Dương và phân hiệu Cà Mau hưởng ứng tham gia cuộc thi với thể lệ, thời gian như sau:

– Đối tượng của Cuộc thi bao gồm tất cả công dân Việt Nam

– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ 01/01/2022 đến hết 31/5/2022

– Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi: https://www.5wphoto.com (web của Ban Tổ chức)

– Thể lệ của Cuộc thi xin truy cập Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (https://tainguyenmoitruong.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (http://vapa.org.vn/vapa)./.

Do Nha