Tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài Nghiên cứu khoa học Tỉnh Bình Phước

647
Ngày 08/6/2022, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài NCKH “Nghiên cứu bảo quản trái cây sau thu hoạch bằng chế phẩm nano-chitosan ở tỉnh Bình Phước” của TS. Hoàng Ngọc Cương – Chủ nhiệm đề tài. Qua hơn 3 giờ báo cáo, nhận xét, góp ý, thảo luận, Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, đạt yêu cầu và cần hoàn thiện để tiến hành các thủ tục nghiệm thu cấp Tỉnh.
Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài NCKH do TS. Cương chủ nhiệm
Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHBD, gồm 9 thành viên:
+ NGƯT. PGS. TS. Lê Văn Cường – Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Bình Dương – Chủ tịch Hội đồng.
+ TS. Dương Thị Ngọc Diệp – Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm, Trường ĐH Nông Lâm – Phản biện 1.
+ TS. Nguyễn Huỳnh Đình Thuấn – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp HCM – Phản biện 2.
+ TS. Hứa Ngọc Phúc – Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm HCM – Thành viên.
+ TS. Nguyễn Ngọc Bích – Viện Khoa học và Công nghệ ứng dụng, Trường ĐH Bình Dương – Thành viên.
+ TS. Huỳnh Văn Biết – Viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường ĐH Nông Lâm HCM – Thành viên.
+ TS. Phạm Tấn Việt – Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp HCM – Thành viên.
+ TS. Phạm Viết Nam – Khoa Công nghệ thực phẩm, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm HCM – Thành viên.
+ TS. Trần Thanh – Viện Khoa học và Công nghệ ứng dụng, Trường ĐH Bình Dương – Thư ký Hội đồng.
TS. Cương trình bày các nội dung đề tài đã nghiên cứu tại Hội đồng
Đề tài đã nghiên cứu một số nội dung chính như: Khảo sát thực trạng các vườn cây có múi (bưởi, cam, quýt đường) ở 3 huyện Hớn Quản, Bình Long, Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước; Nghiên cứu và hoàn thành quy trình sản xuất nano-chitosan; Thử nghiệm hoạt tính của nano-chitosan ở dạng in-vitro và in-vivo; Công bố 2 bài báo quốc tế cho các nghiên cứu trên; Tập huấn công nghệ bảo quản trái cây có múi cho Hội nông dân tỉnh Bình Phước.Đề tài đã nhận được rất nhiều các góp ý, phản biện chuyên môn từ các thành viên của Hội đồng nghiệm thu. Nhìn chung, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã trình bày các nội dung nghiên cứu khá logic và hoàn chỉnh trong quyển báo cáo, tạo được các sản phẩm đúng theo yêu cầu đặt hàng của tỉnh Bình Phước. Nhiều thành viên Hội đồng nhận định đề tài có hàm lượng khoa học cao, vài sản phẩm khoa học của đề tài vượt trên yêu cầu đặt ra ban đầu. Đồng thời các kết quả này còn có khả năng ứng dụng tốt vào thực tiễn. Đặc biệt, Hội đồng đánh giá cao công nghệ tạo hạt nano-chitosan với kích thước dưới 100 nm và 2 bài báo khoa học đã công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế uy tín của nhóm tác giả. Điều này đã cho thấy nổ lực của TS. Cương và các cộng sự để có thể hoàn thành tốt đề tài trong tình hình dịch Covid phức tạp trong những năm qua. Bên cạnh đó, một số nội dung mà nhóm cũng cần phải hoàn thiện thêm trong báo cáo như tách riêng các quy trình sản xuất, bổ sung thông số cho quy trình, sửa lại các lỗi đánh máy, thống nhất cách dùng từ và trích dẫn tài liệu tham khảo,…
Hội đồng lắng nghe TS. Cương trình bày các nội dung đề tài đã nghiên cứu
Kết thúc buổi họp, NGƯT. PGS. TS. Lê Văn Cường đã thay mặt Hội đồng thông báo kết quả bỏ phiếu đánh giá chất lượng đề tài. Đề tài đạt yêu cầu, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng và chuẩn bị nộp hồ sơ để tiến hành thủ tục nghiệm thu cấp Tỉnh.
Một số hình ảnh tại Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở:
Ban biên tập