Tuyên truyền chiến dịch diệt lăng quăng, tăng cường vệ sinh và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, zika, bệnh tay chân miệng trong Trường Đại học Bình Dương

200

Tuyên truyền chiến dịch diệt lăng quăng, tăng cường vệ sinh và phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, zika, bệnh tay chân miệng trong Trường Đại học Bình Dương năm 2021