Thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2019 – 2020 theo hệ thống tín chỉ

508

🔴 Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Sinh viên đại học chính quy, cao đẳng chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ thuộc Trường Đại học Bình Dương.

🔴 Mức thu học phí:

💠💠💠 Học phí ngành Dược học

Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.590.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 2 (môn học đại cương có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.770.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.830.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) (Chương trình đại trà); 1.060.000 đồng/ tín chỉ 3.180.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có tiết lý thuyết và thực hành) 1.180.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 3.540.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) (Chương trình đại trà); 1.220.000 đồng/ tín chỉ 3.660.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, Nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.

Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).

💠💠💠 Học phí ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mức 1 (môn học đại cương chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.590.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 2 (môn học đại cương có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.770.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 3 (môn học đại cương chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.830.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 4 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết lý thuyết) 795.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 2.385.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 5 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành có tiết lý thuyết và thực hành) 885.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 2.655.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 6 (môn học cơ sở ngành, chuyên ngành chỉ có tiết thực hành) 915.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 2.745.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, Nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.

Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).

💠💠💠 Học phí các ngành khác

Mức 1 (môn học chỉ có tiết lý thuyết) 530.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.590.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 2 (môn học có tiết lý thuyết và thực hành) 590.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.770.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Mức 3 (môn học chỉ có tiết thực hành) 610.000 đồng/ tín chỉ (Chương trình đại trà); 1.830.000 đồng/ tín chỉ (chương trình chất lượng cao).

Đối với các môn học thực hành có tiêu hao vật tư; môn thực hành, thực tế ngoài trường sẽ phụ thu học phí. Trước khi bắt đầu tổ chức giảng dạy, Nhà trường sẽ thông báo mức phụ thu chi tiết từng môn học.

Học phí học lại môn học thuộc khối kiến thức đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành nhân thêm 1.5 (một chấm năm).

🔴 Thời gian thu và địa điểm thu

📌 Thời gian thu: Từ ngày 27/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 07/8/2020.

📌 Địa điểm thu: Sinh viên chọn một (01) trong ba (03) cách nộp học phí sau:

Cách 1. Nộp học phí trực tiếp tại Bộ phận thu tiền thuộc Phòng Tài chính – Kế toán Trường Đại học Bình Dương (cổng trước Trường Đại học Bình Dương; thu trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Cách 2. Nộp học phí qua Ngân hàng
– Tên tài khoản: Trường Đại học Bình Dương
– Số tài khoản: 113000014705
– Tại: Ngân hàng Công thương (Vietinbank) – Chi nhánh Bình Dương
– Ghi đầy đủ thông tin cá nhân: Họ và tên sinh viên, mã số sinh viên, lớp, ngành học, học kỳ (năm học).
– Nội dung của khoản tiền cần nộp.
Ví dụ:
– Trần Thị A; MSSV: 17010999; Lớp: 20AV01; Ngôn ngữ Anh.
– Nội dung của khoản tiền cần nộp: Nộp học phí học kỳ 3 (2019-2020).

Cách 3. Sinh viên sử dụng thẻ đồng thương hiệu BDU-Vietin (thẻ sinh viên), ATM, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ để thanh toán học phí qua máy POS tại Trường Đại học Bình Dương.

Lưu ý:

Chỉ giải quyết tiền học phí qua Ngân hàng, không giải quyết các khoản lệ phí khác ngoài học phí.

Sinh viên phải hoàn tất các khoản học phí của các học kỳ trước mới nhận được hóa đơn học phí của học kỳ hiện tại.

Không giải quyết các trường hợp sinh viên không mang theo giấy nộp tiền. Sinh viên liên hệ nhận lại hóa đơn học phí sau khi nộp tiền qua Ngân hàng một tuần hoặc một tháng (nếu nộp tiền vào thời gian tuyển sinh, thời gian thu học phí).

Sinh viên nộp tiền học phí qua tài khoản Ngân hàng khi đến nhận hóa đơn học phí cần mang theo các giấy tờ sau:

Giấy nộp tiền (đã sử dụng nộp tiền vào tài khoản).

Thẻ sinh viên hoặc giấy CMND (bản chính).

Những sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ không nộp học phí theo đúng thời gian quy định sẽ không được tham gia học; Không được tham gia vào các kỳ thi và không được công nhận kết quả thi theo quy định chung của Trường./.