Thông báo về địa điểm tiếp sinh viên Khoa Ngoại ngữ

15847

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng về việc tập trung địa điểm tiếp sinh viên;

Xét tình hình thực tế của Khoa Ngoại ngữ trong việc bố trí nhân sự nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của sinh viên thuộc Khoa,

Nay, Khoa Ngoại ngữ thông báo đến sinh viên thuộc Khoa được biết lịch tiếp sinh viên và nhân viên phụ trách như sau:

1. Địa điểm: Phòng tiếp sinh viên Khoa Kinh tế – Khoa Ngoại ngữ (Văn phòng Viện Bolt cũ- dưới chân cầu thang khu A).

2. Đối tượng: Sinh viên thuộc Khoa Ngoại ngữ.

3. Thời gian trực: Cả ngày, thứ Hai và thứ Năm hàng tuần.

4. Nhân viên trực: Cô Nguyễn Ngọc Hương Giang.

5. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 07/01/2019.

Đề nghị sinh viên cập nhật thông báo và nghiêm túc thực hiện./.

Trân trọng./.