Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng

193

Nhằm bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi tác động tiêu cực khi tham gia học tập trực tuyến và khai thác sử dụng môi trường mạng; tạo môi trường học tập trực tuyến lành mạnh, hiệu quả, chất lượng, Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT, các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp sư phạm tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường theo hướng dẫn cụ thể như sau: