Khoa Điện – Điện tử: Phát động cuộc thi tham luận sinh viên về chủ đề “Sinh viên ngành kỹ thuật cần học như thế nào trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”

800

Nhằm giúp các bạn sinh viên Khoa Điện điện tử BDU nói riêng và sinh viên BDU nói chung nâng cao nhận thức, hiểu biết về các đặc điểm, thời cơ, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tăng khả năng tư duy, sáng tạo, định hướng phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên; Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu nhà trường dự kiến vào sáng ngày 10/5/2018 khoa Điện – Điện tử sẽ tổ chức cuộc thi tham luận sinh viên về chủ đề "Sinh viên ngành kỹ thuật cần học như thế nào trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0”dành cho tất cả SV BDU.

Bắt đầu từ bây giờ cho đến hết ngày 16/4 các bạn SV BDU có mối quan tâm về vấn đề này có thể đăng ký tham gia chương trình tại Văn phòng khoa Điện – Điện tử hoặc gửi thông tin về hộp thư điện tử ntnhu@bdu.edu.vn. Theo đó, sinh viên có thể đăng ký cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 sinh viên./.

Thông tin chi tiết cuộc thi: CUỘC THI THAM LUẬN SV

Hoàng Hà