Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Tài chính – Ngân hàng

148
Chiều ngày 20/3/2023, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng.
Đến tham dự về phía Trường Đại học Bình Dương có TS. Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực cùng các thầy cô Khoa Kinh tế. Phía Hội đồng thẩm định chương trình do GS.TS. Võ Xuân Vinh – Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; TS. Đào Lê Kiều Oanh – Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh làm Thư ký; TS. Đàm Minh Đức – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở làm Phản biện 1; TS. Huỳnh Xuân Hiệp – Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh làm Phản biện 2; TS. Lê Văn Hải – Trường Đại học Bình Dương làm Ủy viên.
TS. Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực
Phía Hội đồng thẩm định chương trình
Tại buổi làm việc, ThS. Nguyễn Minh Hải đã đại diện ban dự thảo chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng báo cáo với hội đồng những nội dung cơ bản của dự thảo, sau đó các thành viên hội đồng thẩm định đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện chương trình.
ThS. Nguyễn Minh Hải đang báo cáo với hội đồng
Qua buổi làm việc, thành viên hội đồng thẩm định đều thống nhất các nội dung sau: Đồng ý nội dung cơ bản của dự thảo; nội dung chương trình đầy đủ phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Về phía ban soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng thẩm định và rà soát lại dự thảo lần cuối để chương trình đào tạo hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.
Hội đồng thẩm định kết thúc với kết quả các thành viên nhất trí tán thành dự thảo chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng.
Quỳnh Phương – K.K