Thông báo viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương số 03[6/2019]

3585

Căn cứ Giấy phép số 19/GP-BTTTT ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo in, mã số ISSN 1859 – 4336 cho Tạp Chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Bình Dương;

Với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Nhà trường đăng tải các hoạt động khoa học, chuyển giao công nghệ, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực nghiên cứu như: Khoa học kỹ thuật; Khoa học công nghệ; Dược; Kinh tế; Pháp luật; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Giáo dục,…

Đồng thời, thực hiện kế hoạch xuất bản thường kỳ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Bình Dương số 3 dự kiến phát hành vào tháng 6  năm 2019, do đó, Ban biên tập Tạp chí kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Trường tham gia viết bài, cụ thể như sau:
1. Yêu cầu nội dung và hình thức: File word được trình bày theo đúng Thể lệ viết bài, chi tiết tại đường dẫn sau: https://jst.bdu.edu.vn/public/site/guide/WF-Author.pdf.

2. Thời hạn nhận bài: Hết ngày 31/5/2019 (Tính ngày gửi bài qua hệ thống online jst.bdu.edu.vn/jst).

3. Địa chỉ nộp bài: Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Bình Dương – Phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Bình Dương (Lầu 1, Khu A – Cơ sở chính).
Địa chỉ: Số 504, ĐLBD, P. Hiệp Thành, Tp.TDM, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) 3871 387; Email: tapchikhcn@bdu.edu.vn
Mọi thắc mắc có thể liên hệ Ông Lê Thành Long – Phòng Quản lý khoa học (0888.150.979); Email: thanhlong.daotao@bdu.edu.vn.
Trân trọng./.