Phòng Hợp tác quốc tế

1613

1. Chức năng nhiệm vụ:

Hoạt động hợp tác Quốc tế là một công tác quan trọng, cùng các hoạt động khác góp phần triển khai và thức đẩy sự nghiệp đào tạo đội ngũ giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý, tạo thêm cơ sở vật chất, tăng thêm tư liệu thông tin về khoa học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm với các trường đại học và các tổ chức quốc tế, góp phần xây dựng vị thế của Trường Đại học Bình Dương trong khu vực và trên thế giới.

Đến nay, Trường Đại học Bình Dương đã có quan hệ và ký biên bản hợp tác với nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục, nghiên cứu tại 13 quốc gia phát triển trên toàn thế giới. Trong đó, có nhiều đối tác đã có mối quan hệ rất tốt với ĐH Bình Dương trong lĩnh vực hợp tác giáo dục, giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Phòng Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm liên kết với các Trường Đại học trên thế giới để hợp tác những chương trình về giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, trao đổi giáo viên, sinh viên. Những mối liên kết mở rộng của chúng tôi cũng bao gồm các tổ chức, công ty trên toàn thế giới để hỗ trợ Trường chúng ta phát triển chương trình giúp thực hành nhiều hơn và đạt kết quả tốt hơn cho việc tìm kiếm việc làm.

Phòng Hợp tác Quốc tế cũng là nơi thực hiện các thủ tục về visa và sắp xếp các chuyến đi cho Ban Lãnh đạo Trường đi công tác nước ngoài và cho sinh viên đi du học. Chúng tôi tư vấn về văn hóa và các chuyến đi quốc tế, cũng như các chương trình phối hợp ngắn hạn để hiểu biết thêm về thế giới mở.

Chúng tôi cũng là “nơi” tiếp nhận hồ sơ cho các sinh viên quốc tế đến học tập ở đây, là nơi định hướng văn hóa cho giáo viên quốc tế làm việc tại đây.

Slogan của chúng tôi: Chúng tôi là “Cánh cửa mở ra Thế giới” – Chúng tôi là cánh cửa Mở thông qua đó Giáo dục trên toàn thế giới mang đến cho sinh viên và cho CBNV của chúng tôi mở rộng quan điểm và qua đó sinh viên và CBNV ra thế giới học tập và chia sẻ Việt Nam với thế giới bên ngoài.

2. Nhân sự

Stt Họ tên  Chức vụ  Email Số điện thoại
1 Karen Hamilton Nguyễn Trưởng phòng karen.nguyen@bdu.edu.vn 0906965070
2 Ngô Thị Vân Thanh Nhân viên ntvthanh@bdu.edu.vn 0919672782

3. Thông tin liên hệ

– Điện thoại: 0274. 3841 900 – Email: htqt@bdu.edu.vn