XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỞ – MỞ ĐỂ HỌC, HỌC ĐỂ MỞ, ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG DÂN CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG THẾ GIỚI MỞ TRÊN NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1113