Sinh viên có nên khởi nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường?

2555

Nếu để sinh viên đi vào phong trào vừa học vừa khởi nghiệp thì chúng ta sẽ thất bại. Bởi mục tiêu của đề án 1665 là hỗ trợ để sau khi tốt nghiệp, các em tự tạo việc làm và khởi nghiệp thành công.

Đó là thông tin mà ông Dương Văn Bá – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên – Bộ GD&ĐT, đưa ra tại hội nghị Phổ biến, quán triệt nội dung triển khai thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 vừa diễn ra tại ĐH Huế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, TS. Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, năm 2017, Bộ GD&ĐT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

“Đề án có mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp”, TS. Nguyễn Thị Nghĩa cho biết.

TS. Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu khai mạc hội nghị.

Cũng tại hội nghị, ông Dương Văn Bá – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, đã trình bày một số nội dung của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 và Kế hoạch triển khai Đề án của Bộ GD&ĐT.

Theo ông Dương Văn Bá, với đề án 1665, nhà trường sẽ tạo môi trường hỗ trợ sinh viên trước khi khởi nghiệp chứ không phải mong muốn sinh viên khởi nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vì nếu khởi nghiệp, các em phải tập trung toàn tâm toàn lực cho công việc nên bỏ bê việc học.

“Nếu để sinh viên đi vào phong trào vừa học vừa khởi nghiệp thì chúng ta sẽ thất bại. Bởi mục tiêu của đề án 1665 là hỗ trợ để sau khi tốt nghiệp, các em tự tạo việc làm và các em khởi nghiệp được, thành công được”, ông Dương Văn Bá chia sẻ.

Sinh viên có nên khởi nghiệp khi đang ngồi trên ghế nhà trường? - 2Ông Dương Văn Bá – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trình bày báo cáo.

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của đề án bao gồm đẩy mạnh thông tin, truyền thông; hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên; hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

Ngày 30/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với mục tiêu là thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường; tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Triển khai Đề án, ngày 30/3/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT kèm theo Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; đồng thời có văn bản hướng dẫn các cơ sở đào tạo thuộc Bộ quản lý triển khai các nội dung trong Đề án nhằm sớm đưa Đề án vào hiện thực và đạt được các mục tiêu mà Đề án đã đặt ra.

Nguồn: Khám phá