Chương trình văn nghệ “Tự hào truyền thống – HSSV Bình Dương tiến bước” sinh viên ĐH Bình Dương biểu diễn

86