Học viện mạng Cisco – Đại học Bình Dương

1918

a. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0274 3833 927; Email: fit@bdu.edu.vn

b. Lịch sử hình thành: Ngày 04/12, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) Trường Đại học Bình Dương đã phối hợp với Công ty Cisco Việt Nam tổ chức khánh thành Học viện mạng Cisco – Đại học Bình Dương.

c. Chức năng nhiệm vụ:

Học viện mạng Cisco Bình Dương giảng dạy các chương trình đào tạo chuyên viên mạng thuộc hệ thống giáo dục chính thức của Cisco được chứng nhận trên toàn thế giới.

– Học viện mạng Cisco Bình Dương cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến chứng chỉ Cisco: CCNA, CCNP, IoT, Bảo mật, Lập trình, chuyên viên công nghệ thông tin quốc tế…

– Ngoài ra, Học viện mạng Cisco Bình Dương đào tạo tích hợp các chương trình của Cisco kết hợp với chương trình đào tạo chính khoá cho sinh viên chuyên ngành Mạng, Hệ thống nhúng,… các kiến thức về mạng, lập trình, bảo mật, IoT cho sinh viên trường Đại Học Bình Dương, và mở rộng đào tạo các lớp ngắn hạn về chứng chỉ quốc tế của Cisco cho đối tượng sinh viên và người đi làm trong và ngoài tỉnh, các khu vực lân cận với các chính ưu đãi thường xuyên.

d. Bộ máy tổ chức:

1. TS. Cao Việt Hiếu : Người đại diện.

2. TS. Nguyễn Hoàng Sỹ : Phụ trách.