Trường ĐH Bình Dương thông báo tuyển dụng năm 2019

5346

Trường Đại học Bình Dương là một trong những trường đại học đầu tiên của tỉnh Bình Dương, tiên phong trong quá trình xây dựng nền giáo dục Mở phục vụ nhu cầu học tập thường xuyên và suốt đời của mọi tầng lớp trong xã hội; đào tạo các hệ, các cấp; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển địa phương và đất nước.

Trải qua 21 năm hình thành và phát triển, Đại học Bình Dương tự hào sở hữu hệ thống đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu có tâm huyết với nghề, chương trình đào tạo được cập nhật đổi mới, cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động rèn luyện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.

Thông quá triết lý giáo dục được gói gọn trong 4 chữ: Học – Hỏi – Hiểu – Hành, Trường Đại học Bình Dương hướng đến việc đào tạo người học có đầy đủ 4 trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với thiên nhiên.

Do nhu cầu mở rộng phát triển của Nhà trường, với mục tiêu và niềm tin trở thành Trường Đại học kinh tế sinh thái đa lĩnh vực, đào tạo kỹ sư, cử nhân thực hành chất lượng cao với chương trình, mục tiêu đào tạo cơ bản, thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam, khu vực và thế giới, chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, năng động và có tâm huyết với công việc.

Trường Đại học Bình Dương tuyển dụng một số vị trí sau:

A. Vị trí ứng tuyển:

I. Nhân viên hành chính

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:

 • Quản lý con dấu căn cứ vào nội dung các văn bản, giấy tờ để đóng dấu thích hợp.
 • Tiếp nhận các loại công văn vào sổ công văn đi và đến.
 • Phân loại và phân phối công văn cho các bộ phận, tra cứu, cung cấp tài liệu hồ sơ theo yêu cầu.
 • Chuyển giao công văn tài liệu, báo chí, báo cáo đến các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện,…, bộ phận liên quan.
 • Viết giấy giới thiệu, giấy công tác.
 • Đánh máy, photocopy các văn bản, công văn giấy tờ thuộc phần việc được giao.
 • Sắp xếp hồ sơ, tài liệu để lưu trữ vào sổ sách, theo dõi luân chuyển hồ sơ.
 • Giữ bí mật nội dung các công văn giấy tờ, tài liệu…
 • Quản lý tổng đài, máy fax theo qui định của trường.
 • Trực tiếp thực hiện, theo dõi việc kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ của Phòng Tổ chức Hành chính.
 • Giữ các hồ sơ pháp lý của trường do Trưởng phòng giao.
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám hiệu và lãnh đạo đơn vị phân công.

3. Yêu cầu:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc cao học các ngành Luật, Quản trị Hành chính Văn phòng, Quản trị kinh doanh, Quản lý Kinh tế.
 • Kỹ năng: Chữ viết đẹp rõ ràng, hiểu biết các qui định hiện hành về công tác công văn giấy tờ, bảo mật tài liệu, các hướng dẫn và đăng ký công văn, có kiến thức nghiệp vụ chuyên môn lưu trữ; hiểu biết về cơ cấu tổ chức và mối quan hệ giữa các bộ phận trong trường, thể lệ gửi công văn giấy tờ, thông thạo kỹ thuật đánh máy, photocopy, trình bày văn bản.
 • Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.
 • Tố chất: Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó, năng động, chịu áp lực.

II. Nhân viên nhân sự

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:  

 • Quản lý hồ sơ, lý lịch của Lãnh đạo, GVCH, nhân viên thuộc Trường (gọi tắt là CBNV);
 • Quản lý việc đào tạo trong toàn Trường;
 • Theo dõi việc thực hiện chính sách, qui định của Trường đối với người lao động;
 • Thực hiện công tác tuyển dụng, điều động nhân sự, theo dõi số lượng CBNV Trường nghỉ việc.
 • Đánh giá, phân tích tình hình chất lượng, số lượng đội ngũ CBNV lập các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính;
 • Trực tiếp tổ chức, tham gia việc huấn luyện trách nhiệm xã hội cho người lao động theo qui định, quy chế tổ chức hoạt động của Trường.

3. Yêu cầu:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc cao học ngành Quản trị Kinh doanh, Quản lý kinh tế;
 • Kỹ năng: Nắm vững qui định pháp luật lao động; chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Trường; có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Phẩm chất đạo đức: Trung thực.

III. Nhân viên pháp chế

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:  

 • Cung cấp giấy tờ pháp lý theo yêu cầu của các đơn vị;
 • Trả lời ý kiến tư vấn về mặt pháp luật đối với các yêu cầu của các đơn vị;
 • Triển khai công việc theo kế hoạch công tác tuần đã được duyệt;
 • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cá nhân;
 • Theo dõi, sắp xếp, lưu trữ các giấy tờ pháp lý, văn bản qui phạm pháp luật;
 • Cập nhật thông tin VBPL;
 • Báo cáo kết quả công tác quý trước trong phạm vi lĩnh vực phụ trách;
 • Xem xét, đề xuất các tài liệu do đơn vị dự thảo;
 • Xem xét có ý kiến tư vấn về mặt pháp luật đối với các phát sinh trong công việc của các đơn vị; Có ý kiến về khía cạnh pháp lý đối với các hợp đồng của các đơn vị theo yêu cầu;
 • Cung cấp các văn bản pháp luật cho các đơn vị theo yêu cầu;
 • Dự thảo các qui định, văn bản theo chỉ đạo;
 • Thực hiện các báo cáo tổng hợp, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý, các giấy tờ giao dịch với cơ quan hành chính bên ngoài;
 • Hỗ trợ công tác bộ phận khác theo yêu cầu;
 • Thực hiện công tác sự vụ phát sinh theo chỉ đạo.

3. Yêu cầu:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc cao học ngành Luật;
 • Kỹ năng: Nắm vững Luật; sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.

IV. Nhân viên Hợp tác Quốc tế

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:  

 • Tham mưu công tác ra quyết định cử cán bộ, giảng viên thuộc trường đi công tác nước ngoài ngắn hạn;
 • Giải quyết các thủ tục, tổ chức, theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do Ban Giám hiệu chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia;
 • Chuẩn bị hộ chiếu, visa cho lãnh đạo Trường đi công tác tại nước ngoài và người nước ngoài đến công tác, học tập tại Trường;
 • Lập kế hoạch đón tiếp đoàn vào;
 • Làm đầu mối làm việc với các cơ quan hữu quan tại Việt Nam như cơ quan ngoại giao, cơ quan an ninh, các cơ quan khác có liên quan đến đoàn ra, đoàn vào;
 • Lập danh bạ đoàn vào;
 • Phối hợp khai thác các nguồn học bổng và quản lý các chương trình học bổng;
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo do Đại học tổ chức hoặc đăng cai tổ chức theo quy định, khai thác các chương trình hội nghị, hội thảo khác;
 • Thực hiện công tác tài chính của Phòng Hợp tác Quốc tế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế phân công;
 • Thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị;
 • Phối hợp tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường;
 • Phối hợp giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và hướng dẫn các đơn vị thuộc Trường trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam;
 • Làm đầu mối thường xuyên liên lạc với các đối tác quốc tế.

3. Yêu cầu:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc cao học ngành Tiếng Anh;
 • Kỹ năng: Nắm vững qui định pháp luật, thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục đoàn vào đoàn ra; giao tiếp Tiếng Anh thông thạo, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
 • Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.

V. Nhân viên Thông tin – Truyền thông:

1. Số lượng: 06

2. Mô tả công việc:  

 • Viết bài quảng bá về Trường;
 • Viết tin bài cho các chương trình sự kiện của Trường;
 • Biên tập, dựng phim giới thiệu, quảng cáo.

3. Yêu cầu:

 • Kiến thức: Tốt nghiệp đại học hoặc cao học ngành Truyền thông, Báo chí, Công nghệ dựng phim;
 • Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên;
 • Phẩm chất đạo đức: Trung thực, nhanh nhẹn.

B.  Quyền lợi:

– Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của Pháp luật và phúc lợi khác theo qui định của Trường.

– Có cơ hội  học tập kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

C.  Thời gian làm việc:

– Từ thứ hai đến thứ sáu (Sáng: 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; Chiều: 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

D. Lương: Thỏa thuận

E. Hồ sơ bao gồm:

– Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4×6 không quá 06 tháng;

– Bản sao y bản chính giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ;

– Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng;

– Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng;

– Đơn xin việc viết tay hoặc đánh máy;

– Lý lịch khoa học có xác nhận của cấp có thẩm quyền;

– Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tiếp tại: Phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Bình Dương (Cô Trinh hoặc Cô Vy)

Ad: 504, Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3 820 833

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/3/2019.