Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An cần tuyển kỹ sư, kỹ thuật ngành xây dựng và thực tập sinh kỹ thuật hiện trường

41