Công ty Cổ Phần Xăng Dầu Sài Gòn thông báo tuyển dụng kế toán viên, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng năm 2018

295