Trao học bổng “Thành tựu vượt trội” và học bổng “Gia đình BDU” cho 26 tân sinh viên K25

163

Trường Đại học Bình Dương trao học bổng “Thành tựu vượt trội” và học bổng “Gia đình BDU” cho 26 tân sinh viên trúng tuyển năm 2022. Theo đó, đối với học bổng “Thành tựu vượt trội” mỗi suất trị giá 30 triệu đồng; Học bổng “Gia đình BDU” mỗi suất trị giá “30 triệu đồng”.

Đây là một trong những hành động thiết thực của Trường Đại học Bình Dương trong việc thực hiện trách nhiệm 4T của mình đó là “Trách nhiệm với bản thân, Trách nhiệm với gia đình, Trách nhiệm với xã hội, Trách nhiệm với thiên nhiên”.

Danh sách chi tiết tại đây: Link