Trường Đại học Bình Dương trao tặng học bổng cho sinh viên khóa tuyển sinh 2021 với trị giá hơn 2 tỷ VNĐ

498

Trường Đại học Bình Dương quyết định trao tặng học bổng đồng hành cùng Trường Đại học Bình Dương và Học bổng ngành mũi nhọn cho sinh viên khóa tuyển sinh 24 năm 2021 tại Nhà Trường như sau:

Trao tặng học bổng đồng hành cùng Trường Đại học Bình Dương và Học bổng ngành mũi nhọn cho 186 sinh viên.

Đối với học bổng đồng hành cùng Trường Đại học Bình Dương: Mức học bổng 10 triệu đồng/01 sinh viên, trừ ngay trên học phí khi đóng tiền, áp dụng từ học kỳ 2 và 3 của năm học. Mỗi học kỳ chỉ được dùng 5 triệu đồng tiền học bổng.

Đối với học bổng ngành mũi nhọn: Mức học bổng 12 triệu đồng, trừ vào học phí của học kỳ thứ 2.

Danh sách 186 sinh viên nhận học bổng