Trường Đại học Bình Dương tập huấn STEM cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

278

Từ ngày 22/11 – 01/12/2021, tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương phối hợp với Trường Đại học Bình Dương tổ chức tập huấn STEM dành cho chuyên viên các phòng GD&ĐT, đại diện 18 trường học được trang bị phòng học STEM cũng như gần 100 giáo viên của các trường THCS trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương phát biểu tại buổi Khai mạc Tập huấn

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết: Giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh kiến thức khoa học gắn với ứng dụng của nó trong thực tiễn. Nội dung bài học theo chủ đề STEM giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó học sinh tham gia học tập tích cực, chủ động vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề đặt ra, góp phần hình thành phẩm chất năng lực học sinh. Đây là một phương pháp giáo dục được chú ý rất nhiều trên toàn thế giới, phương pháp giáo dục STEM được áp dụng tích cực trong các chương trình giáo dục ở các nước Châu Âu hay Mỹ. Tại Việt Nam nói chung và ở tỉnh Bình Dương nói riêng, giáo dục STEM đã và đang được định hướng để phát triển cho các em học sinh trong những năm gần đây.

TS. Huỳnh Ngọc Thanh – Giảng viên Khoa Khoa học giáo dục Trường Đại học Bình Dương chia sẻ đến các chuyên viên, giáo viên tại chương trình

Tại các buổi tập huấn, TS. Huỳnh Ngọc Thanh – Giảng viên Khoa Khoa học giáo dục Trường Đại học Bình Dương đã hướng dẫn phương pháp thiết kế bài học STEM theo hướng tích hợp liên môn; nội dung các môn khoa học theo bài học STEM được gắn kết với nhiều vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ; phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật…

Giáo viên các trường THCS học tập, thực hành những trong buổi tập huấn

TS. Huỳnh Ngọc Thanh chia sẻ: Giáo dục STEM về bản chất được hiểu là trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học; phương pháp giáo dục STEM không phải là nơi đào tạo ra những nhà toán học, khoa học, kỹ sư hay những kỹ thuật viên.

Thầy Phan Trọng Nhân – Giáo viên Trường THCS Phước Hòa (Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) chia sẻ sau khi kết thúc tập huấn: Sau khi tham gia lớp tập huấn tôi nhận thấy giáo dục STEM sẽ trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học thông qua thực hành và ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Việc áp dụng giáo dục STEM trong việc giảng dạy, học sinh sẽ cảm thấy khoa học, công nghệ, kỹ thuật hay toán học không quá xa lạ mà trở nên trực quan qua các mô hình, thí nghiệm thực tiễn.

 

Ban Biên tập