Tọa đàm “Lựa chọn nghề Luật sư ở Việt Nam – cơ hội và thách thức”

537

Nhằm giúp sinh viên tìm hiểu những cơ hội và thách thức hành nghề luật sư cũng như là dịp để sinh viên, học viên ngành Luật Kinh tế giao lưu với các luật sư hiện là ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc – Thành viên Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng, vào ngày 01/12/2019, Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương sẽ tổ chức tọa đàm “Lựa chọn nghề Luật sư ở Việt Nam – cơ hội và thách thức” cho tất cả sinh viên các khóa của Khoa tại Nhà hát sinh viên, khu giảng đường A.

Ban Tổ chức cho biết: Buổi tọa đàm dự kiến sẽ được chia làm 3 phiên, bao gồm:

Phiên 1Trao đổi những vấn đề chung về nghề Luật sư (Sinh viên, các luật sư sẽ trao đổi và trả lời câu hỏi xoay quanh các chủ đề về nghề luật sư và lĩnh vực hành nghề luật sư hiện nay theo Luật Luật sư; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; Các mô hình tổ chức hành nghề luật sư hiện nay; Những hành trang cần cho sinh viên ngành luật bước vào nghề luật sư; Các kỹ năng cần có của nghề luật sư; Những thuận lợi, khó khăn và thách thức khi hành nghề luật sư ở Việt Nam hiện nay; Nhu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn tới (phục vụ chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 của Chính phủ);

Phiên 2Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tư vấn.

Phiên 3Sinh viên trao đổi và đặt câu hỏi với các Luật sư tranh tụng.

Các bạn sinh viên tham dự có thể đến trực tiếp tại Văn phòng Khoa Luật học Nhà trường hoặc liên hệ thầy Võ Phúc Anh – Giảng viên Khoa Luật học để đăng ký, SĐT: 0908758242; Email: khoaluathoc@bdu.edu.vn.

Ban Biên tập