Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2022

337

Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2022

Toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, học viên và sinh viên Trường Đại học Bình Dương được nghỉ làm, nghỉ học trong thời gian 03 ngày, từ thứ bảy (ngày 01/01/2022) đến hết ngày thứ 2 (ngày 03/01/2022).

Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và vệ sinh cơ quan trong dịp nghỉ lễ, các đơn vị có nhiệm vụ niêm phong phòng, tắt hết các nguồn điện, dọn dẹp vệ sinh phòng làm việc, giảng đường, sân bãi…

Các đơn vị liên hệ Phòng Tổng hợp để nhận giấy niêm phong.