Khai mạc Hội thảo “Quản lý và điều hành các Trung tâm Sejong ở Việt Nam”

2101

Chiều ngày 4/6 Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức khai mạc Hội thảo “Quản lý và điều hành các Trung tâm Sejong ở Việt Nam” với sự tham gia của 13 đại diện Trung tâm Sejong trên toàn quốc bao gồm:  TT Sejong Bình Dương, Hà Nội 1, Hà Nội 2, Viện Văn hóa, Tp. Hồ Chí Minh 2, Tp. Hồ Chí Minh 3, Cần Thơ, Huế, Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng.

TS. Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương (đứng giữa) chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu của các TT Sejong trên toàn quốc

Hội thảo được tổ chức nhằm họp bàn về đường hướng và giải pháp hiện nay của các Trung tâm Sejong đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19; đề xuất phương án danh xưng tiếng Việt thống nhất cho các Trung tâm Sejong cũng như tìm phương hướng về các điều cần cải thiện chế độ làm việc cho các Trung tâm Sejong.

Hội thảo “Quản lý và điều hành các Trung tâm Sejong ở Việt Nam” được tổ chức từ ngày 4-5/6/2020, trong ngày làm việc đầu tiên đại diện của các trung tâm đã tập trung "mổ xẻ" những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên công tác giảng dạy của các trung tâm Sejong trên toàn quốc cũng như nhìn nhận và đánh giá lại những mặt tích cực lẫn khó khăn trong quá trình giảng dạy online khi dịch bệnh hoành hành.

Dự kiến trong ngày làm việc thứ 2 (5/6/2020), đại diện của các trung tâm Sejong trên toàn quốc sẽ có những trao đổi liên quan đến việc đề xuất phương án danh xưng tiếng Việt thống nhất cho các trung tâm Sejong tại Việt Nam. Ngoài ra, Hội thảo sẽ tìm phương hướng, cách đi mới trong việc cải thiện chế độ làm việc cho các nhân viên, giáo viên của các trung tâm Sejong.

Bộ phận Thông tin – Truyền thông sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan đến Hội thảo trong thời gian tới

 

Tin, ảnh: CTV QUANG HƯỚNG