Khai giảng lớp Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

1080

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2019, Trường Đại học Bình Dương phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền long trọng tổ chức Lễ khai giảng Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 25 tại Bình Dương.

Nghi thức chào cờ trong buổi lễ

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS. Lưu Văn An – Phó Giám đốc phụ trách, TS. Trần Văn Thư – Phó Trưởng Ban Quản lý Đào tạo. Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Lưu Văn An chia sẻ với học viên về mục tiêu đào tạo là trang bị cho học viên những kiến thức chuyên sâu, cập nhật về công tác tư tưởng trong tình hình mới góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ tư tưởng và các kỹ năng mới về lãnh đạo, quản lý hoạt động nghiên cứu lý luận góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tư tưởng.

PGS.TS. Lưu Văn An chia sẻ tại buổi Khai giảng

PGS.TS Lê Văn Cường chia sẻ: Khi tham gia lớp học này người học sẽ nâng cao được những kiến thức chuyên sâu, cập nhật và các kỹ năng mới về lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ tư tưởng khả năng thực hành và vận dụng những kỹ năng liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực giáo dục từ đó đáp ứng được yêu cầu đổi mới ở nước ta hiện nay.

PGS.TS Lê Văn Cường phát biểu tại chương trình

Học viên Nguyễn Văn Tiến (bìa phải)đại diện lớp ThS Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tặng hoa chụp PGS.TS Lê Văn Cường và PGS.TS Lê Văn An

Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng:

Tin bài: CTV Hoàng Long