Hội thảo trực tuyến “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiến hành nhiệm vụ Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật”

78

Sáng nay (06/10), Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học tiến hành nhiệm vụ Khoa học tự nhiên và Khoa học kỹ thuật”.

PGS.TS Phước Minh Hiệp – Cố vấn cao cấp chương trình đào tạo khối ngành Kinh tế Nhà trường chủ trì Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn – Cố vấn Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại; PGS.TS Phước Minh Hiệp – Cố vấn cao cấp chương trình đào tạo khối ngành Kinh tế Nhà trường; TS. Đào Văn Tuyết – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại cùng toàn thể quý thầy cô lãnh đạo các phòng, ban, khoa, giảng viên, học viên Nhà trường cũng như quý đại biểu khách mời.

Tại Hội thảo, PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn – Cố vấn Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại Nhà trường đã trình bày cụ thể về phương pháp nghiên cứu khoa học, giới thiệu các loại hình nghiên cứu, các bước cơ bản trong nghiên cứu khoa học, quy trình chuẩn trong nghiên cứu, nguồn gốc của ý tưởng nghiên cứu, các mô hình nghiên cứu cùng các giá trị khoa học mang lại, giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, cách thức công bố kết quả nghiên cứu… Ngoài ra, PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định vấn đề nghiên cứu; trong đó cần lưu ý đặc tính logic ràng buộc, liên đới giữa việc xác định mục tiêu nghiên cứu phù hợp với việc chọn phương pháp và dự đoán kết quả nghiên cứu. Đặc biệt, PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức qua nhiều năm nghiên cứu, tích lũy, thực hành cho giảng viên và học viên tham gia tại Hội thảo.

PGS. TS Nguyễn Xuân Mãn trình bày tại Hội thảo

Đào Văn Tuyết – Trưởng Phòng Quản lý Khoa học & Quan hệ đối ngoại Trường Đại học Bình Dương cho biết: Hội thảo được tổ chức nhằm định hướng cho giảng viên cơ hữu, nghiên cứu sinh, học viên cao học khối ngành khoa học công nghệ và khoa học kỹ thuật, xây dựng, đề xuất và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; tiếp nhận kinh nghiệm nâng cấp và phát triển đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở lên các đề tài cấp cao hơn.

Quý khách mời, giảng viên và học viên Nhà trường tham dự Hội thảo

Trong thời gian tới, cụ thể vào ngày 20/10 Phòng Quản ký Khoa học & Quan hệ đối ngoại Trường Đại học Bình Dương sẽ tiếp tục tổ chức buổi hội thảo tiếp theo xoay quanh chủ đề về sở hữu trí tuệ. Dự kiện Hội thảo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Ban Biên tập