Đoàn khoa Luật học tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2020

526

Nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo hoạt động của Ban Chấp hành (BCH) Đoàn khoa được xuyên suốt, thống nhất, tránh ảnh hưởng đến hoạt động, phong trào Đoàn,  chiều ngày 28/11, tại phòng họp A, BCH Đoàn khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức Hội nghị kiện toàn nhân sự BCH khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Hội nghị BCH Đoàn Khoa Luật học thống nhất lấy ý kiến kiện toàn nhân sự

Tham dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Phương Nam – Phó Bí thư Đoàn trường, Đ/c Đinh Thị Nguyễn – Bí thư Đoàn khoa, Đ/c Nguyễn Thành Tài – Phó Bí thư Đoàn khoa cùng 14 đồng chí là UV. BCH Đoàn khoa khóa II.

Trong đợt này, BCH Đoàn Khoa Luật học đã lấy ý kiến về việc xin rút không tham gia giữ chức vụ Phó Bí của Đ/c Bùi Xuân Hoàng và bầu bổ sung chức vụ Phó Bí thư Đoàn Khoa Luật học mới cho nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Đ/c Nguyễn Thành Long (đứng giữa) được kiện toàn vào vị trí Phó Bí thư Đoàn Khoa luật học

Tại hội nghị, BCH Đoàn khoa Luật học đã thống nhất bầu Đ/c Nguyễn Thành Long trở thành tân Phó Bí thư BCH Đoàn khoa Luật học.

Đ/c Đinh Thị Nguyễn hi vọng với cương vị mới Đ/c Nguyễn Thành Long sẽ cùng BCH Đoàn khoa Luật học khóa II, nhiệm kỳ 2018 – 2020 hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đoàn cấp trên giao phó, qua đó thúc đẩy phong trào thanh niên và công tác đoàn của Khoa Luật học tiếp tục phát triển, gặt hái được nhiều thành công.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị BCH Đoàn Khoa Luật học:

CTV: Lê Đức