Chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học trong sinh viên

1500

Nằm trong kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020 của Khoa Luật học, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực tự nghiên cứu khoa học trong sinh viên, sáng ngày 13/6, được sự cho phép của Ban Giám hiệu Trường Đại học Bình Dương, Khoa Luật học đã tổ chức báo cáo chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên của Khoa tại Nhà hát sinh viên, khu giảng đường A. 

TS. LS Nguyễn Bình An chia sẻ với sinh viên tại chương trình

Tại chương trình, TS. LS Nguyễn Bình An – Giảng viên Khoa Luật học đã chia sẻ đến sinh viên các khóa của Khoa về cách lựa chọn đề tài sao cho phù hợp, mang tính khả thi; Phương pháp để xây dựng đề cương, thu thập thông tin, tài liệu, trích dẫn cũng như hình thức trình bày bài nghiên cứu khoa học phổ biến hiện nay….

Dự kiến, ngày 28/6 tới đây Khoa Luật học sẽ tiếp tục tổ chức chuyên đề phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho tất cả giảng viên đang giảng dạy tại Khoa Luật học Trường Đại học Bình Dương.

Sinh viên đặt câu hỏi cho diễn giả

Một số hình ảnh tại chương trình:

CTV: Thuận Điền