Tiếp khách quốc tế đến thăm và làm việc

668

Ngày 27-6, trường Đại học Bình Dương đã đón tiếp đoàn khách quốc tế của Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Đoàn khách quốc tế gồm các thành viên đến từ 5 trường Đại học trên thế giới (Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai).

Năm trường đại học này đang thực hiện Dự án “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với những thách thức toàn cầu(KNOTS) do Đại học Vienna (Áo) chủ trì, được Liên Minh Châu Âu hỗ trợ. Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ cũng là thành viên tham gia nghiên cứu dự án này.

Trong buổi sáng, đoàn khách đã thăm quan khuôn viên và tìm hiểu tổ chức đào tạo của trường Đại học Bình Dương.

Tiếp đoàn, Bà Karen Hamilton Nguyễn – Giám đốc phòng Hợp tác quốc tế đã giới thiệu về trường. Các chuyên gia nghiên cứu của dự án KNOTS đánh gia cao chương trình đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật, và tiếng Hàn) và giáo dục tư duy phản biện cho sinh viên của trường Đại học Bình Dương.

Cũng trong buổi gặp gỡ hai bên đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp dạy học tích cực, đồng thời chỉ ra những phương pháp dạy và nghiên cứu đã không còn đáp ứng được nhu cầu thời đại. Đồng thời, định hướng liên kết trong công tác giáo dục cũng như nghiên cứu khoa học giữa Đại học Bình Dương và các trường trong dự án KNOTS.

 

ĐINH TRỌNGHỒNG TIỀN

PHÒNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG