Cẩm nang CLB Khởi nghiệp sinh viên BDU

620

CLB Khởi nghiệp sinh viên BDU là nơi sinh viên trau dồi kiến thức về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp như: Xây dựng sản phẩm, khảo sát thị trường, xây dựng mô hình tài chính lên kế hoạch marketing, quản lý nhân sự, huy động vốn, viết báo cáo…

Sinh viên sẽ được phát triển những kỹ năng toàn diện của một doanh nhân như: Sáng tạo, giao tiếp, làm việc nhóm, lên kế hoạch chiến lược, bán hàng, phân tích số liệu, vận hành doanh nghiệp…

Nội dung sinh hoạt:

Tổ chức các buổi huấn luyện về khởi nghiệp

Đào tạo các kỹ năng phương pháp làm việc

Tổ chức các hội thảo, hội thi về khởi nghiệp

Thảo luận tình huống, phân tích đánh giá các mô hình khởi nghiệp thành công và thất bại để học tập kinh nghiệm

Tập khởi nghiệp: Sáng tạo và phát triển các ý tưởng kinh doanh khả thi

Xem Cẩm nang tại đây: Cẩm nang