Thông qua định hướng nghiên cứu của 2 ứng viên nghiên cứu sinh 2022

197

Ngày 30/12 vừa qua, Hội đồng tuyển sinh tiến sĩ Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức buổi đánh giá định hướng nghiên cứu của 2 ứng viên nghiên cứu sinh ngành Quản trị kinh doanh của Nhà trường.

Hội đồng đánh giá do GS.TS Võ Xuân Vinh làm Trưởng Tiểu ban; PGS.TS Phước Minh Hiệp làm thành viên và TS. Đỗ Đoan Trang làm thư ký.

2 ứng viên trình bày trước Hội đồng đánh giá

Tại chương trình 2 ứng viên gồm Đỗ Đình Thịnh và Lê Minh Phương đã lần lượt trình bày hướng nghiên cứu của mình trước Hội đồng đánh giá. Theo đó, với đề cương “Ảnh hưởng của quản trị nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của người lao động: Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành thép khu vực Đồng bằng Sông Cửu long” ứng viên Đỗ Đình Thịnh cho hay: Mục tiêu của hướng nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố văn hóa doanh nghiệp và quản trị nguồn nhân lực đến niềm tin của người lao động, kiểm định tác động của các nhân tố này đến động lực làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành thép khu vực Đồng bằng Sông Cửu long.

GS.TS Võ Xuân Vinh góp ý về hướng nghiên cứu cho 2 ứng viên

Sau khi lắng nghe phần trình bày của 2 ứng viên, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, góp ý và gợi dẫn khoa học để học viên có thêm cơ sở từ đó chỉnh sửa, hoàn thiện hướng nghiên cứu.

TS. Đỗ Đoan Trang (vest đen) và PGS.TS Phước Minh Hiệp điều chỉnh hướng nghiên cứu, sửa chữa lỗi của các đề cương nghiên cứu của 2 ứng viên

Chia sẻ tại buổi đánh giá, các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao 2 đề cương của học viên vì đã nêu được ý nghĩa khoa học, tính thực tiễn của đề tài; Tính hiện đại, độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu mà 2 học viên đã sử dụng …

Trải qua gần 3 tiếng, Hội đồng đã quyết định thông qua cả 2 đề cương nghiên cứu với số điểm đều đạt trên 80. Tuy nhiên, cần phải bổ sung, chỉnh sửa để được hoàn thiện hơn.

Chụp hình lưu niệm sau khi kết thúc buổi đánh giá

BBT