Tập huấn tự đánh giá Cơ sở giáo dục

431

Việc đảm bảo chất lượng (ĐBCL) hiện nay đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của cơ sở giáo dục đại học. Mọi hoạt động giáo dục trong Nhà trường được thực hiện đều hướng tới mục đích góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.

Chương trình thu hút gần 50 cán bộ, giảng viên và nhóm chuyên trách tham dự tập huấn với tinh thần trách nhiệm cao. 

Nhằm giúp cán bộ, giảng viên của Nhà trường hiểu rõ nội hàm của các tiêu chí, tiêu chuẩn trong Bộ tiêu chuẩn đánh giá Cơ sở giáo dục, sáng nay 08/2/2023, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức chương trình Tập huấn Tự đánh giá Cơ sở giáo dục theo Thông Tư 12/2017/TT-BGDÐT (Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học).

ThS Lê Hoàng Vũ – Phó Giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn. 

Tham dự chương trình với vai trò cố vấn, ThS Lê Hoàng Vũ – Phó Giám đốc trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đánh giá cao tinh thần chuẩn bị mọi mặt của Nhà trường cho đợt kiểm định sắp tới.

  TS Đỗ Đoan Trang – Phó Hiệu trưởng thường trực Nhà trường, Chủ trì chương trình tập huấn tự đánh giá. 

Tin rằng, với sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ, giảng viên nhân viên Nhà trường và các nhóm chuyên trách được tập huấn đầy đủ các nội dung sẽ áp dụng thành công vào thực tiễn công tác của đơn vị, cá nhân được phân công.

P.P