Proshow: “Gala giao lưu văn nghệ” + “Gánh hàng rong”

174