PGS.TS. Ovid Wong chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy cho giảng viên Trường Đại học Bình Dương trong Hội thảo “Teaching for Excellence”

15971

Nhằm không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Bình Dương (BDU), từ ngày 08/01 đến ngày 10/01, PGS.TS. Ovid Wong – giảng viên Trường Đại học Benedictine sẽ có các buổi chia sẻ kinh nghiệm về phát triển năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên BDU tại Hội thảo “Teaching for Excellence”.

PGS.TS Ovid Wong chia sẻ với giảng viên BDU

Phần chia sẻ của PGS.TS. Ovid Wong đã nhận được sự đánh giá cao của các giảng viên BDU. Được biết, từ năm 2017 đến nay, PGS.TS. Ovid Wong đã có nhiều buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với giảng viên, sinh viên BDU xoay quanh các chuyên đề như: Teaching for Excellence, Where are we now, successful measures and quality ensurrance…

Cán bộ, giảng viên BDU tham gia tích cực các bài tập của PGS.TS Ovid Wong

Ban Biên tập