Những giá trị khác biệt trong chính sách học bổng của Trường Đại học Bình Dương

362

Ngày 21/12/2022, GS.TS Cao Việt Hiếu – Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương đã ban hành các Quyết định số 1584,1585,1586 về việc trao học bổng cho các sinh viên nhập học khóa 25. Đây là hoạt động không chỉ dừng lại ở việc khen thưởng thành tích học tập cho sinh viên mà còn chứa đựng nhiều giá trị, ý nghĩa.

Học bổng là chính sách được triển khai trong nhiều cơ sở giáo dục đào tạo, đặc biệt là cơ sở giáo dục hệ Cao đẳng, Đại học. Con số tổng số có 975 sinh viên được trao với tổng số tiền là 7.304.000.000 đồng Trường dành để trao học bổng cho sinh viên một khóa là con số rất lớn đối với trường đại học tự chủ toàn bộ về kinh phí hoạt động. Điều này không phải cơ sở giáo dục nào cũng thực hiện được, cho thấy nỗ lực lớn của Nhà trường nhằm tạo điều kiện để sinh viên có điều kiện phấn đấu, học tập tại Trường.

Việc Nhà Trường trao học bổng với các mức khác nhau tương ứng với các nhóm đối tượng sinh viên khác nhau cũng là một khác biệt đáng chú ý. Nhà trường có bốn chính sách học bổng dành cho sinh viên gồm: Học bổng vượt trội – dành cho những sinh viên có điểm đầu vào từ 26 điểm trở lên, học bổng gia đình BDU, học bổng 15 ngành mũi nhọn – dành cho các sinh viên có thành tích tốt đăng kí học ở các ngành mũi nhọn Nhà trường đang đào tạo và học bổng khuyến khích học ngoại ngữ – bao gồm các ngoại ngữ đang đào tạo tại Trường. Điều này cho thấy sự thấu đáo, không chỉ tránh trường hợp cào bằng trong chính sách khuyến khích học tập mà còn có tác dụng động viên, tạo cơ hội cho các sinh viên Nhà trường phấn đấu để có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong quá trình học tập tại Trường. Nói cách khác, đến với Nhà trường, sinh viên có nhiều điều kiện để phấn đấu, rèn luyện và học tập, đồng thời sẽ có nhiều cơ hội được ghi nhận xứng đáng với công sức và sự phấn đấu của các em.

Một giá trị khác biệt khác trong chính sách học bổng của Trường Đại học Bình Dương là việc thể hiện sự bình đẳng, tầm nhìn bao quát toàn diện trong vấn đề chia sẻ lợi ích cộng đồng. Điều này sẽ có tạo nên những cách suy nghĩ tích cực về sự công bằng, sáng tạo và thấu đáo cho sinh viên. Đây là bài học rất tốt cho sinh viên khi ra trường làm việc trong các môi trường xã hội khác nhau, giáo dục lòng yêu thương, chia sẻ của cá nhân với cộng đồng cho sinh viên sau này.

Khóa 26 (kỳ tuyển sinh năm 2023), Nhà trường cũng đã ban hành chính sách học bổng mới với nhiều ưu đãi hơn. Số lượng kinh phí dành để trao học bổng cho các em tăng đáng kể, số ngành được tặng học bổng tăng lên 16 ngành, số sinh viên dự kiến được trao học bổng nhóm ngành mùi nhọn tăng lên 640 sinh viên. Do đó, các em có nhiều cơ hội để hưởng được lợi ích từ chính sách này của Nhà trường.

Có thể, chính những chính sách học bổng mang giá trị nhân văn này đã có những tác động, lan tỏa đến sinh viên khi học tập tại Trường Đại học Bình Dương. Vì vậy, quá trình học, sinh viên và cán bộ giảng viên của Trường còn chung tay tiếp sức giúp đỡ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất hỗ trợ đột xuất. Sau khi ra trường, làm việc và thành công, nhiều sinh viên các khóa của các ngành đào tạo quay về trường để tri ân thầy cô, đóng góp kinh phí lập quỹ học bổng để trao cho các sinh viên đang học tập tại Trường. Đặc biệt, sinh viên khóa IX Khoa Xã hội học – Truyền thông còn đóng góp xây dựng nhà tình thương cho cựu sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đây chính là một trong những giá trị thực tiễn to lớn, mang tính nhân văn đến từ chính sách học bổng của Nhà trường.

Hưng Điền

(Khoa Xã hội học – Truyền thông)