Ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bình Dương

806

Ngành Công nghệ thông tin là gì?

– Là ngành đào tạo thuộc khối ngành khoa học tự nhiên. Thường được gọi tắt là ngành IT – Information Techonology.
– Là ngành học chuyên nghiên cứu ứng dụng máy tính, tạo ra sản phẩm (phần mềm) đáp ứng nhu cầu của con người trong đời sống xã hội.
– Là ngành học được hiểu đơn giản: Sử dụng máy tính để tạo ra các sản phẩm công nghệ sử dụng trong việc chuyển đổi, lưu trữ, xử lý, truyền và nhận thông tin.

Học ngành này ra trường làm gì?

* Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm:

– Chuyên viên sáng tạo, tư duy trong lập trình chuyên nghiệp.

– Chuyên viên kiểm thử phần mềm.

– Chuyên viên phát triển phần mềm theo yêu cầu của doanh nghiệp.

* Chuyên ngành hệ thống thông tin:

– Trở thành quản trị viên cơ sở dữ liệu.

– Chuyên viên phân tích, đánh giá, thiết kế hệ thống thông tin.

– Tham gia phát triển các hệ thống thông tin doanh nghiệp.

– Xử lý sự cố an toàn thông tin.

* Chuyên ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin:

– Trở thành quản trị viên an ninh mạng.

– Trở thành quản trị viên an toàn thông tin. Quản trị viên bảo mật thông tin.

– Tham gia tư vấn đánh giá lỗ hổng hệ thống và xử lý sự cố an ninh mạng.

– Tham gia nhóm chuyên gia đảm bảo an toàn thông tin.

* Chuyên ngành Robot và trí tuệ nhân tạo:

– Chuyên viên hệ thống tự động hóa bằng robot.

– Chuyên viên xây dựng các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

– Chuyên viên xử lý ảnh nhận dạng hệ thống thông minh.

– Tham gia khai thác dữ liệu cho doanh nghiệp.

Sinh viên trao đổi với giảng viên của Khoa về các kiến thức chuyên ngành

Ngành Công nghệ thông tin học những gì?

– Kiến thức về lập trình web và ứng dụng.

– Hệ thống thông tin và an toàn thông tin.

– Trí tuệ nhân tạo và robot trong khoa học máy tính.

– Kỹ thuật học máy hiện đại và công nghệ tự động hóa.

Ngành Công nghệ thông tin học trong bao lâu?

– 08 học kỳ chính và 03 học kỳ hè.

– Thời gian khóa học: Từ 3,5 – 4 năm đào tạo tùy theo năng lực của sinh viên.

Sự khác biệt tạo nên thương hiệu của ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Bình Dương

* Cam kết Kiến thức – Kỹ năng – Thái độ

– Kiến thức: Trang bị năng lực chuyên môn tham gia các dự án công nghệ thông tin đáp ứng các công việc có liên quan về thiết kế website, hệ thống thông tin, an toàn thông tin, robot và trí tuệ nhân tạo; Trang bị kiến thức giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, tư duy phản biện và các phương pháp nghiên cứu khoa học.

– Kỹ năng: Tham gia hiệu quả trong các dự án công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp. Thiết kế được hệ thống thông tin quản lý về an toàn thông tin. Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo và vận hành hệ thống robot trong công nghiệp.

– Thái độ: Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng xã hội và có khả năng tự học suốt đời.

* Tinh thần khởi nghiệp

– Sinh viên năm 1: Có thể lập trình web và ứng dụng, tham gia ít nhất một dự án công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 2: Có thể trở thành chuyên gia hệ thống thông tin và an toàn thông tin, tham gia ít nhất một dự án công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 3: Có thể trở thành chuyên gia trí tuệ nhân tạo và robot, tham gia ít nhất một dự án công nghệ thông tin.

– Sinh viên năm 4: Tham gia một dự án lớn về công nghệ thông tin và đồ án tốt nghiệp trở thành cử nhân công nghệ thông tin.

Phương thức xét tuyển ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bình Dương

Trong năm 2019, Trường Đại học Bình Dương xét tuyển ngành Công nghệ thông tin với những phương thức sau:

Phương án 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Phương án 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 3 năm 10,11,12 (xét theo học bạ THPT)

Phương án 3: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12.

Phương án 4: Xét tuyển dựa vào điểm Max (THPT Quốc gia; Lớp 12; Trung bình lớp 10,11,12) (lưu ý: phải cùng tổ hợp xét tuyển).

Phương án 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ hợp môn xét tuyển ngành IT bao gồn: A00 (Toán – Lý (hoặc Hóa) – Tiếng Anh); A01 (Toán – Lý (hoặc Hóa) – Tiếng Anh); A02 (Toán – Lý – Sinh); D01 (Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn).

Ban Biên tập