Khoa Kinh tế tổ chức buổi giới thiệu về hồ sơ và báo cáo môn học

709

Ngày 6/2, Khoa Kinh tế – Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức buổi giới thiệu về Hồ sơ và báo cáo môn học do nhóm tác giả GV. Phạm Ngọc Thẩm và GV. Từ Hữu Công trình bày. 

Đến tham dự hội thảo có TS. Đỗ Đoan Trang -Trưởng Khoa Kinh tế, ThS. Nguyễn Thị Hoài Nam – Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng, ThS. Nguyễn Hiền Hà – Phó Giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng.

GV. Phạm Ngọc Thẩm đại diện nhóm tác giả trình bày về Hồ sơ và báo cáo môn học

Mẫu Hồ sơ môn học tích hợp tất cả thông tin liên quan đến môn học, phương pháp đánh giá, kế hoạch giảng dạy và học tập chi tiết, bài giảng tóm tắt, báo cáo môn học. Hồ sơ môn học hỗ trợ sinh viên tiếp cận đầy đủ thông tin và nội dung môn học, khuyến khích sinh viên chủ động trong việc chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia vào buổi học trong thời gian trên lớp và thuận tiện trong việc làm bài tập sau khi rời lớp.

Các giảng viên trong hội đồng lắng nghe trình bày Hồ sơ và báo cáo môn học

Khoa Kinh tế hy vọng việc chuẩn bị giảng dạy theo mẫu hồ sơ môn học này sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và khuyến khích sự tích cực, chủ động trong học tập của sinh viên.

 

Khoa Kinh tế