Khoa Điện – Điện: Báo cáo chuyên đề “Lắp đặt, sử dụng điện mặt trời áp mái tại Bình Dương”

9061

Khoa Điện – Điện tử tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: "Lắp đặt, sử dụng điện mặt trời áp mái tại Bình Dương" cụ thể như sau:
1. Tên chuyên đề báo cáo:
Lắp đặt, sử dụng điện mặt trời áp mái tại Bình Dương.

2. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 01/12/2018 (thứ 7).

3. Thành phần tham gia:

– Chủ trì: khoa Điện – Điện tử, TS. Đặng Mạnh Cường
– Thư ký: ThS. Nguyễn Quang Chung
– Báo cáo viên: TS. Đặng Mạnh Cường, ThS. Nguyễn Quang Chung, KS. Mai Công Cương, đại diện Công ty Điện lực Bình Dương.
– Tham dự:

  • Đại học Bình Dương: Ban Giám hiệu; CB – CNV Trường & Sinh viên
  • Khách mời: Sở Công thương Bình Dương, Sở Khoa học Công nghệ Bình Dương, công ty Điện lực Bình Dương, công ty Điện lực Thủ Dầu Một, công ty TNHH Thí nghiệm Sài Gòn Miền Tây, Công ty TNHH Phượng Hoàng, đội sửa chữa Điện nóng Bình Dương, công ty Cổ Phần Xây dựng Điện & Tự động hóa ACE.

4. Nội dung chương trình

Chuyên đề 1: Hướng dẫn chung về quy trình, thủ tục khi sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái.

TS. Đặng Mạnh Cường – Q.Trưởng khoa – Khoa Điện – Điện tử ĐH Bình Dương

Chuyên đề 2: Quy trình làm việc với công ty Điện lực khi lắp congtơ hai chiều.

ThS. Lê Hồng Khanh – Trưởng phòng giám sát mua bán điện Điện lực Bình Dương – công ty Điện lực Bình Dương

Chuyên đề 3: Hướng dẫn kỹ thuật chọn, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

TS. Đặng Mạnh Cường & ThS. Nguyễn Quang Chung & KS. Mai Công Cương – Khoa Điện – Điện tử ĐH Bình Dương

Chuyên đề 4: Giới thiệu sản phẩm hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Ông. Hoàng Chí Thành – Công ty Cổ Phần Xây dựng Điện & Tự động hóa ACE

5. Nội dụng thảo luận

– Các thuận lợi, khó khăn khi sử dụng điện năng lượng mặt trời áp mái.

– Dự trù chi phí đầu tư.

– Đăng ký báo giá, sinh viên Khoa Điện – Điện tử thi công miễn phí.

Trân trọng