Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy đại học

985

Ngày 14/10/2011 Phòng NCKH Trường ĐHBD tổ chức "Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy đại học"

 
GS.VS. Cao Văn Phường- Hiệu trưởng trường Đại học Bình Dương chủ trì Hội thảo

PGS.TS. Đoàn Thị Minh Trinh- Phó Trưởng Ban ĐH&SĐH, Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo CDIO-VNU Đại học Quốc gia Tp.HCM đang chia sẽ kinh nghiệm triển khai CDIO tại ĐHQG-HCM.
 
TS. Cao Thị Việt Hương – Phó Hiệu trưởng Đại học Bình Dương, nói về “Chuẩn đầu ra yếu tố quan trọng quyết định việc cung cấp nguồn nhân lực – Dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phẩm”
 
PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Hiệu trưởng Đại học Bình Dương nói về “Chủ động dạy, học qua nâng cao năng lực kỹ năng và đánh giá theo phương pháp CDIO”
 
Các Thầy/Cô tiến hành thảo luận trong buổi "Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy đại học"

 

 
ThS. Nguyễn Hoàng Tú Anh – Phó Trưởng Bộ Môn khoa học máy tính, Thư ký tổ điều hành CDIO của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh, nói về Triển khai CDIO tại ĐHQG-TP.HCM: Kinh nghiệm triển khai tại Trường ĐH. Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

TS. Cao Việt Hiếu – Trưởng Phòng Đào tạo, Viện trưởng Viện BOLT Đại học Bình Dương nói về “Khả năng triển khai CDIO tại Trường Đại học Bình Dương về chương trình đào tạo.”
 
PGS.TS.Nguyễn Bội Khuê- Trưởng Khoa Điện – Điện Tử, TS. Lê Minh Phương- P.Trưởng Khoa Điện – Điện Tử Đại học Bình Dương nói về Xây dựng chương trình đào tạo cho Khoa Điện- Điện tử trên cơ sở CDIO

CN. Lê Thành Long – Phó Phòng Đào tạo Đại học Bình Dương nói về “Chuẩn đầu ra cần thiết để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp của sinh viên Trường Đại học Bình Dương”

ThS. Phan Thông Anh – Trưởng Khoa Luật Đại học Bình Dương nói về “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học bằng phương pháp tiếp cận CDIO”
 
TS. Huỳnh Thanh Tùng – Trưởng Khoa CNSH Đại học Bình Dương nói về “Đánh giá kết quả học tập của sinh viên – Một trong những khía cạnh đáng lưu ý trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy”

NCS.Trần Mai Ước – Đại học Ngân hàng Tp.HCM nói về Triển khai CDIO – Khâu “Đột phá” hướng tới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội tại trường Đại học Bình Dương trong quá trình hội nhập.