Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

318

Sáng 04/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm (2016 – 2019) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Công an tỉnh Bình Dương.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Hoàng Thao – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đ/c Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ngành, Đảng ủy trực thuộc…

Nhân viên, sinh viên Nhà trường được khen thưởng trong đợt này

Trải qua 50 năm (1969 – 2019), Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước trong sự nghiệp đổi mới. Thực hiện lời căn dặn của Người, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương nói riêng luôn phấn đấu không ngừng để xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của Đảng, của Bác Hồ. Luôn xác định nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác Đoàn là nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, thực hiện tốt chức năng trường học xã hội chủ nghĩa để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự thân, là việc làm quan trọng, thường xuyên trong hành trình trưởng thành của các thế hệ thanh niên, góp phần xây dựng lớp thanh niên Bình Dương thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, chủ động hội nhập, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu tại chương trình, Đ/c Nguyễn Hoàng Thao đã đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong 3 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác và đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Điển hình là mô hình “Gần dân, sát dân” của một số cấp ủy; khối cơ quan hành chính có “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”.

UBND và BCH Tỉnh Đoàn Bình Dương tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ, nhân viên và sinh viên Nhà tường cũng các tập thể, cá nhân đơn vị khác

Cũng trong đợt này, UBND và BCH Tỉnh Đoàn Bình Dương đã tuyên dương, khen thưởng cho cán bộ, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ban Biên tập