Học bổng “Tiếp sức đến trường” do báo Tuổi Trẻ TP.Hồ Chí Minh trao tặng năm 2018”

3557

Căn cứ Công văn số 265/CV-BTT, ngày 27/7/2018 của Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ và công văn số: 590 -CV/TĐTN-TNTH ngày 02/8/2018 ca BTV Tỉnh Đoàn Bình Dương về việc xét học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2018 dành cho tân sinh viên tỉnh Bình Dương;

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ các bạn tân sinh viên vừa trúng tuyển Đại học, Cao đẳng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp cận nguồn học bổng do báo Tuổi Trẻ vận động tài trợ; Ban Thường vụ Đoàn trường thông tin về chương trình học bổng đến các tân sinh viên khóa 21 Đại học Bình Dương nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:  Sinh viên khóa 21 vừa trúng tuyển vào Đại học Bình Dương năm học 2018 – 2019.

II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

1. Tiêu chuẩn: Học sinh nhận học bổng phải hội đủ 03 tiêu chuẩn sau:

Thứ nhất: Gia cảnh đặc biệt khó khăn (có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, nếu là hộ nghèo phải gửi bản photocopy sổ hộ nghèo), có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

Thứ hai: Trúng tuyển vào Đại học hoặc Cao đẳng năm học 2018 – 2019 (ưu tiên xét tuyển đợt 1), có điểm trúng tuyển cao (có bản photocopy giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của trường).

Thứ ba: Có thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

Lưu ý:

+ Khi xét chọn, ưu tiên những tân sinh viên mồ côi, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trúng tuyển với điểm cao.

+ Các đơn vị tiến hành xét chọn kỹ lưỡng và chịu trách nhiệm về danh sách giới thiệu. Báo Tuổi Trẻ sẽ khảo sát cụ thể từng trường hợp được đề xuất.

2. Số lượng: 05 suất (theo đủ tiêu chuẩn yêu cầu).

– Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tổng hợp hồ sơ tiêu biểu nhất để đề nghị báo Tuổi Trẻ trao học bổng.

3. Giá trị học bổng

Có hai mức học bổng:

– Dành cho tân sinh viên khó khăn: Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng/ học bổng.

– Dành cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn: Mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng/ học bổng.

III. HỒ SƠ XÉT CHỌN

1. Hồ sơ xét nhận học bổng gồm

– Thư đề đạt nguyện vọng (theo mẫu) có xác nhận của Ban giám hiệu hoặc địa phương.

– Một lá thư viết tay (không hạn chế số chữ) trình bày chi tiết về hoàn cảnh sống, sự khó khăn, nỗ lực của bạn và gia đình trong việc kiếm sống, học tập…những hoạt động của bạn cho trường, cho cộng đồng (nếu có), đồng thời bạn cũng hãy nói rõ về ước mơ, hoài vọng của mình về tương lai. (Lưu ý: đây là cơ sở để Ban Tổ chức xét trao học bổng)

– Bản photocopy giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của nhà trường.

– Bản sao sổ hộ nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương (nội dung giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn phải cho thấy nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ).

2. Nơi nhận hồ sơ : Link tải thông tin hồ sơ https://goo.gl/UvRsaH

Hồ sơ xét trao học bổng “Tiếp sức đến trường” (kèm file mềm bảng tổng hợp trích ngang) vui lòng gửi hồ sơ đến ngày 20/8/2018 về Phòng CTSV&CĐT trường Đại học Bình Dương – Số 504 Đại lộ Bình Dương phường Hiệp Thành TP Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Mọi thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Ngọc Khanh – P. Trưởng phòng CTSV&CĐT – Bí thư Đoàn trường (ĐT: 0909.853.834).

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các bạn Tân Sinh viên khóa 21 đủ điều kiện nhận học bổng làm hồ sơ xét trao học bổng đúng nội dung yêu cầu.

Trân trọng!