Tổ chức Kiểm tra năng lực Tin học văn phòng Khóa 82

63

Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển Nhà trường thông báo tổ chức kiểm tra năng lực Tin học văn phòng Kháo 82, như sau:

Đối tượng: Dành cho sinh viên hoàn tất chương trình đào tạo theo quy định

Ngày thi dự kiến: 23-24/10/2021

Địa điểm thi: Trường Đại học Bình Dương

Điều kiện dự thi:
Là sinh viên Trường Đại học Bình Dương
Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi hợp lệ; đóng đầy đủ lệ phí thi theo quy định hiện hành.
Thí sinh phải có giấy chứng nhận tiêm chủng Covid mũi 1 hoặc mũi 2 và giấy xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Hồ sơ dự thi và thời gian đăng ký:
Thí sinh nộp phiếu đăng ký tại: Hồ sơ đăng ký dự thi KTNL Tin học văn phòng Khóa 82_Ngày thi dự kiến: 23/10/2021, 24/10/2021 (google.com)
Thời gian đăng ký: Từ 15/10/2021 đến trước 15h00 ngày 18/10/2021

Lệ phí: 200,000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

Thí sinh chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:
Tên tài khoản: Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển
Số tài khoản: 0281001408524
Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Bình Dương.
Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh – Ngày sinh – MSSV – Lệ phí KTNL THVP K82
Ví dụ: NGUYEN VAN A 12071990 17040085 Lệ phí KTNLTHVP-K82

Để đảm bảo phòng chống dịch, Hội đồng thi sẽ thông báo cụ thể danh sách thí sinh sau khi đăng ký theo quy định tập trung ít hơn 20 thí sinh/phòng thi/ca thi.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hotline: 0941448237 (Gặp cô Hằng)